top
请输入关键字
云冈大事记
唐太宗李世民贞观十二年

元魏君临一十七帝,一百七十年,国家大寺四十七所。又于北代恒安治西,旁上下三十余里,镌石置龛,遍罗佛像。计非可尽,庄严弘观。今见存焉。虽屡遭法灭,斯龛不坏。(唐法琳《辨正论》卷3)