top
请输入关键字
云冈大事记
北魏太武帝拓跋焘太延五年

冬十月辛酉,车驾东还,徙凉州民三万余家于京师。(《魏书》卷4《世祖纪上》)

太延中,凉州平,徙其国人于京邑,沙门佛事皆俱东,象教弥增矣。 (《魏书》卷114《释老志》)