top
请输入关键字
云冈大事记
北魏和平三年

昭玄统沙门释昙曜,慨前凌废,欣今载兴,故于北台石窟寺内集诸僧众,译斯传经,流通后贤,庶使法藏住持无绝。 (隋《历代三宝记》卷9)

昙曜又与天竺沙门常那邪舍等,译出新经十四部。 (《魏书》卷114《释老志》)