top
请输入关键字
云冈大事记
北魏道武帝拓跋珪天兴元年

天兴元年春正月,徙山东六州民吏及徒何、高丽杂夷三十六万,百工伎巧十万余口,以充京师。 秋七月,迁都平城,始营宫室,建宗庙,立社稷。十二月,徙六州二十二郡守宰、豪杰、吏民二千家于代都。 (《魏书》卷2《太祖纪》)

是岁,始作五级佛图、耆阇崛山及须弥山殿,加以缋饰。别构讲堂、禅堂及沙门座,莫不严具焉。 (《魏书》卷114《释老志》)